Netradiční terapeutické techniky

Netradiční terapeutické techniky (zooterapie, jízda na koni, míčkování, saunování) tvoří součást našeho školního vzdělávacího programu.

Tyto netradiční terapie jsou založeny na dobrovolném souhlasu zákonného zástupce, který má právo se rozhodnout, zda jeho dítě bude danou terapii navštěvovat.

V případě, že se dítě terapií zúčastňovat nebude, je pro děti zajištěn adekvátní náhradní program.

Jelikož netradiční terapeutické techniky zajišťují externí organizace, jsou tyto terapie zpoplatněny dle cenové nabídky organizacím .

Tyto aktivity probíhají po dohodě s rodiči a ve vzájemné spolupráci.

Bližší popis jednotlivých terapeutických technik najdete v našem Školním vzdělávacím programu (příloha č. 1).


Zooterapie

Zooterapie je druhem léčebného působení, které využívá zvířat. Terapie se zvířaty využívá pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka. Zooterapii dělíme podle druhu zvířete, které pro terapeutické působení využíváme a dále podle jejího zaměření: tedy na působení a pozitivní vliv psychický a fyzický.

Mezi neznámější a nejrozšířenější druhy zooterapie, se kterými se můžeme setkat patří:

  • canisterapie - léčebné využití psa,
  • felinoterapie - léčebné využití kočky,
  • hipoterapie - léčebné využití koně

V mateřské škole využíváme nejčastěji canisterapie (terapie pomocí psa), felinoterapie (terapie pomocí kočky), ale také zařazujeme terapii pomocí domácích zvířat (králíčci, mini kozičky). Všechny druhy zooterapie probíhají individuálně nebo ve skupinkách, vždy pod dohledem zooterapeuta nebo zooasistenta.

Zooterapie v prostorech mateřské školy zajišťují manželé Pavla a Martin Dejovi.


Saunování

Saunování je nejlepší formou zvyšování dětské imunity. Děti, které se pravidelně saunují, jsou méně často postiženy infekcemi horních cest dýchacích, a pokud už onemocní, průběh nemoci je lehčí a nevznikají další komplikace.

Vlivem každého regulérního turnusu dochází u dětí bezprostředně, stejně jako u dospělých, k účinku protistresových hormonů, k vylučování nadbytečné kuchyňské soli a také k přeladění vegetativní nervové soustavy důležité pro zkvalitnění různých životních funkcí (chuti k jídlu, kvalitního spánku, úpravy funkčních změn činnosti srdce a cév).


Saunování probíhá ve spolupráci s organizací STaRS Karviná.

Jízda na koni

Jízda na koni je speciální rehabilitační metoda, která působí na dítě prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Tato metoda simuluje a stimuluje fyziologický pohybový vzorec, podobný lidské chůzi, umožňuje chůzový trénink trupu ve vzpřímeném postavení (s vyřazením dolních končetin), působí v rytmu, čímž ovlivňuje svalový tonus a zmenšuje únavu, usnadňuje vzpřímené držení těla a schopnost zpracovávat podněty z vnějšího a vnitřního prostředí. Klient zaujímá na hřbetě koně takovou polohu, která odpovídá jeho možnostem; pokud není schopen polohy vsedě, potom vleže nebo s oporou o předloktí.

Jedná se o terapeutickou metodu probíhající v kontextu citového vztahu ke koni.

Jízdu na koni se snažíme dětem zprostředkovat přímo v prostorách školní zahrady. Během setkání dětí s koněm, mají děti možnost seznamovat se i se základy péče o koně, fyzicky se s ním kontaktovat (pohladit, přitulit), nakrmit ho (se souhlasem majitele koně).

Jízdu na koni dětem zajišťuje Jezdecký klub Olšiny.

Míčkování

Hlazením měkkým molitanovým míčkem dochází ke snížení napětí mezižeberních svalů, svalů kolem průdušnic, svalů kolem dýchacích cest. Pomáhá k uvolnění nahromadění hlenu, snadnému odkašlávání. Tlumí pocity dušnosti a nemožností se nadechnout.

Míčková facilitace neboli míčkování je technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou, paní Zdeňkou Jebavou. Masáž a terapie facilitačními molitanovými míčky, pomáhá především astmatickým dětem při zvládání jejich nemoci. Je vhodná též na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, problémy s vedlejšími nosními dutinami apod. Míčkování je využíváno ve fyzioterapii, ortopedii, chirurgii, neurologii, aj.

K terapii se používají míčky o průměru 5,5 cm pro masáž obličeje a 7,5 cm pro masáž hrudníku. Technika spočívá jednak v rolování dlaní, prsty a zápěstí a dále v tzv. vytírání.

Míčkování provádí asistenti pedagoga v době poledního klidu.