Solná jeskyně

11.10.2012 20:22

Další termíny návštěvy solné jeskyně jsou 23. 10. 2012 a 30. 10. 2012. Sledujte nástěnky ve třídách.