Školní akce a výlety

Zpracování seznamu účastníků školní akce, zveřejňování výsledků a umísťování soutěžících, stanovení podmínek akce, poučení BOZ, kontakty na rodiče, komunikace, uzavírání pojištění, organizace soutěží a akcí.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byl identifikován externí subjekt - pořadatelé akce, zaměstnanci.

Účel zpracování

Evidence a zpracování údajů v oblasti školních činností.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, zmocněnci, pěstouni, opatrovníci, žadatelé / stěžovatelé

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • email
 • telefon
 • adresa
 • podpis
 • adresa školy
 • bankovní spojení
 • umístění v soutěži

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování

Doba zpracování je stanovena po dobu konání akce + 5 let v souladu se Spisovým a skartačním řádem.