Veřejné informace

Zde najdete informace týkající se:

  • ekonomických záležitostí
  • projektů, ve kterých je MŠ zapojena
  • informace zřizovatele - Moravskoslezský kraj
  • informace Magistrátu Karviná
  • veřejné zakázky