Veřejné zakázky

 

Mateřská škola Klíček vyhlašuje níže zveřejněné zakázky. Bližší informace k těmto veřejným zakázkám naleznete v odkazech:

 

Veřejná zakázka na vybudování plotu

 
Odkaz na potřebnou dokumentaci k vyhovení zakázky:
_______________________________________________________________________________________________
 

Veřejná zakázka na výkon technického dozoru (TDS)

 
Odkaz na potřebnou dokumentaci k vyhovení zakázky:
__________________________________________________________________________________________________