Zájmové terapie

Zájmové terapie tvoří nadstandartní součást naší práce, během které děti rozvíjejí své schopnosti, samostatnost, zdravé sebevědomí a manuální zručnost. Zaměření a obsah je přizpůsoben tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti.

Zájmové terapie vedou učitelky naší mateřské školy, jsou bezplatné, popř. rodiče přispívají pouze na zakoupení potřebné pomůcky (např. kniha pro předškoláky).

Realizace je v průběhu týdne v době od 12.30h do 13.30 h (popř. časově přizpůsobená individuálně jednotlivým dětem).

Náplň a obsah vychází ze ŠVP Klíček. Podrobný popis jednotlivých terapií naleznete v našem Školním vzdělávacím programu (příloha č. 1).


 Snoezelen

Snoezelen je terapeutický zaměřená aktivita, která zlepšuje zdravotní stav. Podmínkou je zvláštní prostředí, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Důležitou roli zde hraje propojení vztahu mezi účastníkem a zkušeným doprovázejícím člověkem. Snoezelen hodina je promyšlená, řízená a strukturovaná a má jasný cíl, ke kterému dojdeme formou hry a zábavy. Klíčovým poselstvím je, že čím multismyslovější stimulacemi, tím pravděpodobněji bude informace vnímána přesným, hodnotným a spolehlivým způsobem. Představa používání jednoho konkrétního smyslu izolovaně je klamná. Jsme multismyslové bytosti a naše smysly pracují ve vzájemném souladu.

Relaxáček

Terapie je zaměřená nejen na relaxaci, ale také na cvičení s prvky jógy, na muzikofiletiku a v neposlední řadě děti seznamujeme s jednoduchými hudebními nástroji, využíváme alternativní nástroje, rytmiku a hudební hrátky pro rozvoj řeči a myšlení.

Grafomotoráček

Jde o soubory úkolů, cvičení, která mají rozvíjet koordinaci oko - ruka a celkově zlepšit motoriku ruky včetně jejího uvolnění. Zahrnuje:

  • pohyby nutné pro psaní,
  • specifickou motoriku, koordinovanou pohybovou aktivitu při grafických projevech,
  • soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní.


Dramahrátky

Tvořivá dramatika vychází z přirozené dětské napodobivé hry (hry "jako" a "na něco"), která je založena na přeměně, ve které se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než v realitě jsou.

Dramatické činnosti, uskutečňované formou takové hry, jsou přirozeným prostředkem rozvoje dětské osobnosti. Ve spojení s hudební, literární, výtvarnou i tělesnou výchovou se mohou prolínat celým dnem, nemusí mít vyhrazený přesný čas.

Hýbánky

Jedná se o pohybovou terapii, která je v dnešní době definovaná jako zdravotní forma cvičení ke zlepšení pohybových vzorů (chůze, běh, sport) s cílem prevence zranění a zároveň zvýšení výkonnosti. Z druhé strany učí technicky cvičit klienty s různými zdravotními problémy a dostávat je zpět do kondice. V návaznosti na pohybovou terapii můžeme dále rozvíjet specifické cíle z hlediska kondice, shazování váhy, přípravy na sportovní akce.