Informace pro uchazeče o přijetí do MŠ Klíček

 

školní rok 2020/2021

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, podle § 183 odst. 2 zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů na školní rok 2020/2021 (pod registračními čísly).

 

Evidenční číslo

 

1/2020/2021

2/2020/2021

3/2020/2021

5/2020/2021

6/2020/2021

7/2020/2021

8/2020/2021

9/2020/2021

10/2020/2021

11/2020/2021

12/2020/2021

13/2020/2021

14/2020/2021

 

U ostatních uchazečů – čeká se na dodání doporučení SPC.

 

Aktualizováno 15. 6. 2020                               

                                                               Mgr. Eva Daňková, ředitelka školy