Beseda pro rodiče
Srdečně Vás zveme na besedu, která bude zaměřená na vzájemnou spolupráci Klíčku a našich rodičů, abychom společnými silami udělali maximum pro rozvoj vašich dětí.
 
Cílem je ukázat si možnosti, jak nastavit denní režim v domácím prostředí a jak úzce souvisí struktura a vizualizace s rozvojem komunikace.
 
Společně uděláme první krok k proniknutí do světa vašich/našich dětí.
 
V době besedy bude zajištěno hlídání pro Klíčkovské děti.
 
Zájemci o besedu se nahlásí na své třídě, taktéž nahlásit, zda máte v této době zájem o hlídání.
 
Budu se na Vás moc těšit.
                                        
 
                                                                    
                                                                                                                                           Vaše paní ředitelka Mgr. Eva Janáková
 
 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)