MOTÝLCI

Speciální třída pro děti s autismem a kombinovanými vadami.

 

Vaše děti učí

Bc. Michala Břusková

Bc. Jana Šveřepová

 

Asistent pedagoga

Martina Venclová

 

Piknik pro maminky

"Když se něco nepovede, i když zlobím malinko, máš mě ráda a já tebe moje zlatá maminko!"

Zobrazit více ...

Duben u Motýlků

Duben ve třídě Motýlků se nesl ve znamení zábavy a objevování jarní přírody.

Zobrazit více ...

Březen u Motýlků

Březen odstartoval pohádkovým karnevalovým veselím, a protože se nám to moc líbilo, rozhodli jsme se ještě na chvíli u pohádek zastavit

Zobrazit více ...

Jarní tvoření s rodiči u Motýlků

Vzduchem už je cítit jaro a my jsme se společně s dětmi a jejich rodiči rozhodli jej jak se patří přivítat!

Zobrazit více ...

Únor u Motýlků

Ačkoli byl únor krátký a utekl jako voda, i přesto jsme u nás ve třídě Motýlků stihli poznat mnoho nového.

Zobrazit více ...

Leden u Motýlků

Jak prožili leden naši Motýlci a co vše nového je v lednu potkalo.

Zobrazit více ...

Prosinec u Motýlků

S každým dalším políčkem našeho adventního kalendáře a blížícími se Vánocemi jsme si více a více užívali sváteční atmosféry.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u Motýlků

Na třídě Motýlci, jsme si společně s detmi a rodiči, užili kouzelný předvánoční čas.

Zobrazit více ...

Listopad u Motýlků

V listopadu jsem se opravdu nenudili a zažili spolu spostu krásných okamžiků.

Zobrazit více ...

Motýlci v říjnu

Měsíc říjen už je za námi a my jsme si během něj užili spousty podzimních radovánek.

Zobrazit více ...

Září u Motýlků

První měsíc ve skoličce už je za námi a my jsme si ho náramně užili. Seznámili jsme se hračkami, užívali jsme si zářijového počasí na vycházkách, naučili se něco nového a společně jsme upekli výborný závin. Už se těšíme na měsíc říjen.

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky motýlků ze školního roku 2021/2022 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky motýlků ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)