DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Naleznete zde pracovní listy a odkazy na výuková videa jednotlivých tříd, která vznikala v době, kdy byla naše mateřská škola uzavřená. Pracovní listy a výuková videa mohou sloužit i nyní jako inspirace pro domácí tvoření.

Nechce se vám tvořit, malovat, ani cvičit? Nevadí! Pohodlně se usaďte a relaxujte u našich pohádek, nebo si společně s námi zopakujte nejznámnější dětské písničky.

 

 

 

Já s písničkou jdu ...

Kdo si zpívá, tomu je hej ... hudebně - dramatické pásmo dětských písniček

Zobrazit více ...

Pohádky má každý rád

Pohádky má každý rád, je s pohádkou kamarád

Zobrazit více ...

Distanční vzdělávání - Motýlci, Koťata

Náměty a inspirace (pracovní listy a výuková videa) pro distanční vzdělávání od 15. 4. 2021 do 28. 4. 2021

Zobrazit více ...

Distanční vzdělávání od 1. 3. 2021

Náměty a inspirace pro domácí vzdělávání

Zobrazit více ...

Distanční vzdělávání - leden, únor

Náměty na úkoly a inspirace pro domácí výuku

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)