KOŤATA

Speciální třída pro děti s autismem a děti s kombinovanými vadami.

 

Vaše děti učí

Mgr. Eva Janáková

Hana Machulková, DiS.

Bc. Nikol Horňáčková

 

Asistent pedagoga

Bc. Jana Osmanczyková

Vánoční posezení u Koťátek

Štedrej večer nastal ... vánoční posezení u Koťátek

Zobrazit více ...

Oslava narozenin od Natálky

Natálka má narozeniny ...

Zobrazit více ...

Oslava narozenin od Deniska

Náš Denisek má narozeniny, my máme přání jediný

Zobrazit více ...

Dlabání dýní

Strašidel se nebojíme, jsou jen jako dobře víme

Zobrazit více ...

Návštěva tělocvičny

Koťátka a Motýlci v pondělí 11. 10. poprvé ve velké tělocvičně na ZŠ Mendelova

Zobrazit více ...

Naše Koťata

Čí a čí a čí, čí, čí

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)