AKTUALITY

Co nás čeká v říjnu ...

Září se přehouplo do října a nás čeká měsíc plný zábavy ... pojďte se podívat, na co všechno se můžeme těšit.

Zobrazit více ...

7. Běh pro zdraví

Zapojte se s námi, udělejte něco pro své zdraví a zároveň podpořte dobrou věc ... pomáhat nás baví.

Zobrazit více ...

Zahájení stavebních prací

!!! ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU MŠ Z DŮVODU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ !!! Od 1. září 2022 začne v areálu školy probíhat rozsáhlá rekonstrukce zpevněných ploch, z toho důvodu bude ZÁKAZ VJEZDU do areálu školy až do ukončení stavebních prací. Zároveň bude v celém areálu školy platit zvýšená bezpečnost pohybu a pohyb bude možný pouze po vyznačených trasách.

Zobrazit více ...

Klíček má prázdniny

Od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 má MŠ Klíček prázdniny.

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)