Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí. Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází: respektování vývojových a věkových zvláštností dětí prostor pro individuální vývoj prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku. Příchod dětí do školky - scházení na třídě Pastelky 6:00 až 7:30 Příchod dětí do školy - scházení na kmenových třídách 7:30 až 8:00 Hry a činnosti dle volby dětí Individuální činnosti dětí (speciálně pedagogická péče) Hry ve skupinkách Ranní cvičení 8:00 až 9:00 Dopolední svačina 9:00 až 9:30 Vzdělávací činnosti Individuální činnosti dětí (speciálně pedagogická péče) 9:30 až 10:30 Pobyt venku Náhradní vzdělávací činnosti (v případě nepříznivého počasí) 10:30 až 11:30 Oběd 11:30 až 12:00 Odpolední klid (na základě individuálních potřeb dětí) Náhradní klidové činnosti - individuální práce s dětmi Zájmové aktivity 12:00 až 14:00 Odpolední svačina 14:00 až 14:30 Spontánní hry dle volby dětí Individuální vzdělávací činnosti Odchod dětí - na kmenových třídách 14:30 až 15:30 Provoz na třídě Pastelky 15:30 až 16:00 Časové rozlišení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivých dětí, ale i celé skupině.
Denní harmonogram


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:

  • respektování vývojových a věkových zvláštností dětí
  • prostor pro individuální vývoj
  • prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení
  • prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.

Příchod dětí do školky - scházení na třídě Pastelky 6.00 - 7.30
Příchod dětí do školy - scházení na kmenových třídách  7.30 - 8.00
Hry a činnosti dle volby dětí 
Individuální činnosti dětí (speciálně pedagogická péče)
Hry ve skupinkách
Ranní cvičení
8.00 - 9.00
Dopolední svačina 9.00 - 9.30
Vzdělávací činnosti
Individuální činnosti dětí (speciálně pedagogická péče)
9.30 - 10.30
Pobyt venku
Náhradní vzdělávací činnosti (v případě nepříznivého počasí)
10.30 - 11.30
Oběd 11.30 - 12.00
Odpolední klid (na základě individuálních potřeb dětí)
Náhradní klidové činnosti - individuální práce s dětmi
Zájmové aktivity
12.00 - 14.00
Odpolední svačina 14.00 - 14.30
Spontánní hry dle volby dětí
Individuální vzdělávací činnosti
Odchod dětí - na kmenových třídách
14.30 - 15.30
Provoz na třídě Pastelky 15.30 - 16.00


 
Časové rozlišení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivých dětí, ale i celé skupině.

NAŠE TŘÍDY
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)