Březen - za kamna vlezem

Měsíc březen bude opravdu nabitý.

Hned na začátku společně s rodiči roztančíme sál a užijeme si karneval s Hopsalínem, který se bude konat ve školní jídelně ZŠ Mendelova.

V březnu naši kamarádi, kteří půjdou od září již do velké školy, navštíví 1.třídu.

Pastelky se vydají na průzkum do přirodovědné stanice a Berušky na besedu do knihovny.

Koťata si užijí společný polodenní výlet s rodiči do ZOO v Ostravě.

Sluníčka se půjdou rozloučit svou poslední návštěvou do sauny a některé děti zahájí plavecký výcvik.

V březnu nezapomínáme ani na naše rodiče, takže je pro ně připravena beseda na téma "Co je to ABA a jak může pomoci mému dítěti".

Jelikož v závěru března budeme slavit Velikonoce, tak si třídy připravily velikonoční tvoření.

Sluníčka a Pastelky v době velikonočních prázdnin navštíví divadelní představení "Myška Klárka a veverka Terka".

Také v březnu nebudou chybět netradiční terapie a akce - vodní hrátky, muzikoterapie, jízda na koni a návštěvy tělocvičny.

 

Březen vítáme s otevřenou náručí.

 

Plán akcí

Může být průběžně aktualizován

Karneval s Hopsalínem

Polodenní výlet do ZOO s rodiči (Koťata)

Beseda pro rodiče

Velikonoční tvoření

Netradiční terapie a akce

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)