Co nás čeká v lednu

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních

 

Zatím to tedy na sněhové radovánky nevypadá, ale ani tak se v Klíčku nudit nebudeme.

Čeká nás tradiční pyžamový den se skupinovou muzikoterapií.

Naše Pastelky se opět vydají na besedu do knihovny a Sluníčka navštíví zimní stadión.

Nebudou chybět tradiční terapie ... pohybové terapie v tělocvičně, saunování, vodní hrátky, zooterapie nebo individuální muzikoterapie.

Rodiče se mohou těšit na rodičovskou skupinu, proběhne informační schůzka k výjezdovému lyžování.

Na konci měsíce se mohou rodiče zúčastnit individuálních konzultací na jednotlivých třídách.

 

Plán akcí

Může být průběžně aktualizován

Pyžamový den

Rodičovská skupina

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)