Co nás čeká v listopadu

Podzimní prázdniny máme za sebou ... doufám, že jste si užili krásné babí léto, sluníčko a krásy podzimní přírody. Mnozí z vás vyrazili na podzimní procházky, brouzdali se spadaným listím nebo sbírali přírodniny, ať už jako krmení pro zvířátka nebo jako materiál na podzimní tvoření.

Nyní už jsme spolu opět ve školičce a čeká nás spousta společných zážitků. Budeme pokračovat s návštěvou zvířátek (pejsci, kočičky, králičci nebo kozičky), můžeme se těšit na jízdy na koníkovi, ale také na divadelní představení a projektový den pod taktovkou našich Sluníček.

I v listopadu budou děti z horních tříd navštěvovat saunu a všechny děti se vyřádí ve velké tělocvičně na ZŠ Mendelova.

Nezapomínáme ani na naše rodiče, kteří jsou našimi důležitými partnery na cestě vzděláváním, proto i pro ně jsme připravili pár společných akcí - odbornou besedu a rodičovské skupiny.

Čeká nás listopad plný zábavy a my si ho spolu pěkně užijeme.

 

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad - měsíční plán

!!! Plán akcí může být průběžně aktualizován !!!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)