Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

!!! DĚKUJEME !!!

Milí rodiče, klíčkovské děti a náš Klíčkovský týme,

je neuvěřitelné, co jsme společnými silami dokázali. Během tří dnů jsme zvládli vybrat krásných 30.000,- Kč na pomoc obětem ničivého tornáda.

Nenacházím ta správná slova a slzy se mi derou do očí … neskutečně si vážím všech, kteří se do naší Klíčkovské sbírky zapojili a z celého srdce vám všem děkuji. Jste úžasní a opět jste mi dokázali, že v jednotě a pospolitosti je síla, že můžu být právem hrdá na náš Klíček a že společně opravdu dokážeme „skoro vše“.

Peníze zašleme konkrétním rodinám, kterým se během jednoho večera změnil „svět“.

 

Peníze poputují těmto třem rodinám:

10.000,- Kč na pomoc naší úžasné paní "pernikářce", která nám již několik let peče perníčky pro naše děti i zaměstnance. Človíčkovi, který má srdíčko na svém místě a nejednou nám pro děti zaslala balíček plný dárečků a drobností, které děti vždy potěšily a vykouzlily jim úsměv na tváři.

 

10.000,- Kč na pomoc rodině Bartoníkovým, kteří mají dva syny (jeden z nich je fyzicky i mentálně postižený, má autismus, epilepsii), během ničivého tornáda přišli nejen o střechu nad hlavou, ale také o zázemí pro svého postiženého syna.

Celý příběh zde

 

10.000,- Kč rodině Dočkalovým, kdy sbírku založila 12-ti letá dcerka pana Dočkala. Před 4 lety přišla rodina o maminku a nyní jim tornádo vzalo i domov. Aby toho nebylo málo, tak tatínek je po těžkém úrazu ochrnutý od pasu dolů a upoutaný na invalidní vozík.

Celý příběh zde

 

Příběhu je tolik a lidských osudů ještě více ... naše pomoc je jen kapičkou, ale věříme, že když pomůže každý z nás, tak z malých kapiček vznikne moře ...

 

Děkujeme, že jste, a že nám pomáháte pomáhat !!!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)