Hledáme novou posilu do našeho týmu
Hledáme novou kolegyni / kolegu do našeho Klíčkovského týmu, který se umí radovat i z těch nejmenších pokroků dětí a vždy se snaží vidět i malinkaté krůčky vpřed. Neztrácí naději, když se něco nedaří a věří, že to, co dětem dáváme, se nám jednoho dne vrátí.
 
Požadujeme: splnění kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících (učitelka - ukončené studium speciální pedagogiky, popř. ukončené středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika s ochotu si dodělat roční kurz Speciální pedagogiky pod záštitou CZV na Ostravské univerzitě). Zkušenosti práce s dětmi předškolního věku a se speciálními vzdělávacími potřebami vítána.
 
Zájemci zasílejte motivační dopisy spolu s životopisem na e-mail: janakovae@klicek-skolka.cz, a to do 31. 5. 2024
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na ředitelku školy Mgr. Evu Janákovou, 604 130 152.
 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)