Jarní radovánky s pasováním školáků

Úterní dopoledne bylo v naší školičce ve znamení tance, her a soutěží. Navštívil nás známý klaun Hopsalín a spolu s ním si naše děti užily krásné dopoledne, které bylo ukončeno slavnostním pasováním našich předškoláků do řádu školáků.

Celkem 18 dětí v tomto školním roce opustí naši školičku a vydá se na další vzdělávací cestu a my jim na té cestě přejeme jen štěstí a věříme, že nikdy nezapomenou na léta v Klíčku. Budete nám chybět školáci naši a budeme se těšit, že se za námi občas zastavíte a podělíte se s námi o pocity a zážitky ze školních lavic.

Ale teď už hola hola, škola Vás volá ...

 

Jarní radovánky

Pasování školáků

Jarní radovánky - sestřih zábavného dopoledne

Pasování školáků - sestřih z pasování

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)