Karneval s Hopsalínem
Tradiční karneval proběhne letos ještě netradičně v dopoledních hodinách bez rodičů ... věříme, že již příští rok se na této zábavné akci sejdeme i s vámi - našimi rodiči.
 
Nezapomeňte, že v tento den mají mít děti do školičky MASKY.
 

 

3. 3. 2022

Dnes naši školičku nenavštívily děti, ale princezny, hasiči, indiáni, batman, policisté, ale také Woody, Spongebob a spousta jiných nádherných masek.
 
Také paní učitelky zůstaly doma a místo nich přišly kočičky, sluníčka, berušky, pastelky a přiletěli motýlci.
 
Užili jsme si den plný zábavy, tance a soutěží.
 
Děkujeme klaunovi Hopsalínovi a jeho asistentce za krásné dopoledne.
 
 
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)