Knižní jarmark - Alenka v říši divů

Dne 3. 9. 2021 se na Masarykově náměstí v Karviné konal Knižní jarmark na téma Alenka v říši divů. Na jarmark se vydaly tři naše třídy a jak si jarmark děti užily, co všechno viděly a jak se jim líbilo ... to vše vám poví naše paní učitelky.

 

Třída Berušky - paní učitelka Monika

Dnešní slunečný den jsme si společně náramně užili. Po svačině jsme se vydali na dlouhou pěší cestu až na naše krásně náměstí, kde se konal tradiční Knižní jarmark. Prohlédli jsme si stánky s knihami, zapojili se do her, které tam na nás čekaly, a vyfotili jsme se i s pohádkovou postavou, která byla velká skoro až do nebe. Každý jsme dostali balónek, sice nám po cestě 2 uletěly, ale nam to nevadilo. Moc jsme si to užili.

 

Třída Sluníčka - paní učitelka Nikola

Dnešní den ve znamení sluníčka, barev a zábavy na knižním jarmarku na náměstí. Děti si užily zábavu, trochu pohybu věnovanému dlouhé procházce, zdolávání jednoduchých stanovišť a odměnou jim byly heliové balónky. Ovšem, ne všem se podařilo balónky donést do školky, některé nám z ručiček odletěly dál za sluníčkem.

 

Třída Koťata - paní učitelka Hana

Jak jinak strávit krásný sluníčkový den, než pobytem na čerstvém vzduch a procházkou. Naše Koťátka se vydala na knižní jarmark až na náměstí. Cestou tam jsme si vyzkoušeli jízdu MHD, shlédli jsme program, který připravila regionální knihovna v Karviné na Masarykově náměstí a do školky jsme se vraceli procházkou. Bylo to prima dopoledne.

 

Celou fotogalerii naleznete zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)