MOTÝLCI 2021/2022

Polodenní výlet u Motýlků

Poslední školní den si Motýlci zpříjemnili polodenním výletem do Černého lesa.

Zobrazit více ...

Pohádková zahrádka - Motýlci

Motýlci dnes také navštívili akci, kterou pořádala Regionální knihovna - Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka.

Zobrazit více ...

Den maminek u Motýlků

Krátké hudební vystoupení si pro své maminky připravili naši Motýlci.

Zobrazit více ...

Velikonoční tvoření u Motýlků

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný ...

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u Motýlků

Štedrej večer nastal ... vánoční posezení na třídě Motýlci

Zobrazit více ...

Dlabání dýní

Strašidel se nebojíme, jsou jen jako dobře víme

Zobrazit více ...

Návštěva tělocvičny

Koťata a Motýlci poprvé ve velké tělocvičně na ZŠ Mendelova

Zobrazit více ...

Naši Motýlci

Podívejte milé děti, motýlek k vám právě letí

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)