MŠ Klíček zůstává nadále uzavřena

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým omezuje provoz škol a školských zařízení, a to do 11. dubna 2021.

V případě příznivé epidemiologické situace by mohlo dojít k rozvolňování protiepidemiologických opatření od 12. dubna 2021. Od tohoto data by mohlo dojít také k postupnému návratu dětí do škol za dodržení všech režimových opatření, která vláda nastaví. Z dosavadních informací ze strany MŠMT zatím vyplývá, že bude povinné testování 2x týdně (zaměstnanci i děti), nutnost nošení zdravotnických roušek během výuky, homogennost tříd (nebudeme moci děti spojovat) a další režimová opatření.  

Jakmile budeme mít bližší informace týkají se znovuotevření naší mateřské školy, budeme vás obratem informovat.

Držte se a věřme, že již brzy se v naší školičce setkáme.

Přejeme mnoho sil a neutuchající víru v lepší zítřky.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)