Netradiční adventní kalendář
Advent je to doba radostného očekávání příchodu Ježíška, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, doba, kdy bychom se měli pozastavit, zklidnit a užívat si blízkosti těch nejmilovanějších.
 
Letos poprvé přicházíme s "Netradičním adventním kalendářem", který si můžete spolu s vašimi dětmi průběžně "odškrtávat" a plnit, a tím si společně zkrátit dobu čekání na Ježíška.
 
Budeme rádi, když nám z úkolů zašlete fotečku, koláž fotek, nebo krátké video.
 
Zasílat můžete na janakovae@klicek-skolka.cz
 
Přejeme Vám krásný čas adventní, hlavně pohodu, klid, zdraví a radost ze společných chvil se svými blízkými.
 
 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)