Plán akcí na březen

Počasí s námi hraje novou vzrušující hru ... zima, teplo, teplo, zima ... v Klíčku je nám stále prima.

Co nás tedy čeká v březnu? Hlavní akcí je dopolední karneval, kdy si užijeme společně spoustu zábavy a skotační.

Nebudou chybět naše tradiční návštěvy zvířátek a mazlení s nimi, také si procvičíme své koordinační a pohybové schopnosti při jízdě na koni.

Abychom se výkyvům počasí úspěšně bránili a "nedostihla" nás kdejaká rýma, budeme se otužovat návštěvou sauny a udržovat v dobré fyzické kondici cvičením ve velké tělocvičně.

V závěru měsíce se můžeme těšit na projektový den paní učitelky Moniky - Ponožkový den, který se bude konat u příležitosti Světového dne Downova syndromu.

A samozřejmě nebudou v březnu chybět jarní prádzniny.

 

Plán akcí na březen

Plán akcí může být průběžně aktualizován!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)