Plán akcí na červen

Blížíme se do finále ... červen je tady a s ním již prázdniny klepou na dvířka.

Nic se ale nebojte, než nám začne prázdninový čas, užijeme si ve školičce ještě spoustu legrace a zábavy.

Den dětí si oslavíme perníčkovým dnem, kdy na každé dítko čeká sladký perníček ve tvary zmrzliny.

Ve čtvrtek 2. 6. dětský den oslavíme tradičními jarními radovánkami, které si užijeme s klaun Family a rodiči. Nezapomeneme pasovat naše budoucí školáky.

Těšit se můžeme na celodenní výlet do ZOO, tradiční šipkovanou nebo také na společné ukončení školního roku sportovním odpolednem.

V červnu se rozhodně nudit nebudeme.

 

Plán akcí 

(může být průběžně aktualizován)

Jarní radovánky

Celodenní výlet do ZOO

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)