Plán akcí na červen

Blížíme se do finále ... čeká nás poslední společný měsíc před prázdninami ... tak si ho pojďme společně náležitě užít.

Děti ze třídy Sluníčka, Pastelky a Berušky se mohou těšit na výchovný koncert na Základní umělecké škole.

Opět nás čeká velká závěrečná akce s rodiči, kdy si společně prověříme své limity a hlavně se náramně pobavíme :-)

Nebudou chybět netradiční terapie a také tématické výlety a akce jednotlivých tříd.

Těšit se děti mohou na seznámení s novým psím kamarádem Foxíkem, který jim ukáže, co vše pes dovede, i když se mu to možná někdy nepovede :-)

Pro rodiče nových dětí je připravena třídní schůzka, na které se dozví vše důležité.

 

 

Vítáme tě tedy červne a moc se těšíme, co nám přineseš.

 

Plán akcí

Hawajské hry bez hranic

Třídní schůzka pro nové rodiče

Společný výlet s rodiči - Sluníčka

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)