Pokusy kouzelníka Pokustóna

Dnes nás ve školičce navštívil malý kouzelník Pepíček, vnuk slavného a známého kouzelníka Pokustóna. Společně s Pepíčkem do školky zavítala také paní Kouzelníková, která učí v kouzelnické škole čar a magie. Aby i naše děti mohly být "povýšeny" do kouzelnického řádu, musely zvládnout 6 kouzelnických pokusů:

  • kouzelné nafukování balónků
  • kouzelnická překážková dráha
  • míchání barev
  • vaření kouzelného lektvaru
  • vznášející se obrázky
  • neviditelné obrázky

Dětem se pokusy líbily a v závěru kouzelnického dopoledne byly všechy děti "pasovány" na kouzelníky a kouzelnice a dostaly kouzelnickou svítící hůlku.

Děkujeme našim Pastelkám za krásný projektový den.

 

Celou fotogalerii naleznete zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)