Pyžamový den se skupinovou muzikoterapií

V úterý 23. 1. 2024 se konal náš oblíbený pyžamový den, kdy jsme mohli celý den strávit v pyžamu.

Děti do školičky již přicházely ve svým pyžamkách a také paní učitelky se nenamáhaly ráno převléknout a dorazily ve svých oblíbených pyžamových róbách.

Součástí pyžamového dne byla skupinová muzikoterapie, při které se během dopoledne vystřídaly všechny třídy.

Děti měly možnost si vyzkoušet netradiční hudební nástroje, vnímat vibrace a teplo, které mohou nástroje vyzařovat a zároveň se nechat unášet na vlnách relaxace.Některé děti daly prostor svému rytmickému vyjádření a při hře na bubny Djembe, to krásně "rozjely".

Bylo to moc fajn dopoledne.

 

Kompletní fotogalerie

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)