Říjen u Pastelek

Děti cvičily a sportovaly: pohybu si užily nejen ve školce a tělocvičně, ale také venku na hřišti a v parku. Kreslili jsme nádherné obrázky křídami na chodník! Poprvé jsme si letos také vyzkoušeli práci s keramickou hlínou. To nás moc bavilo! A protože je říjen plný barev, chodili jsme hojně ven a všechny ty barevné změny pozorovali. Ve školce jsme si pak s barvami také hráli a učili je pojmenovat. S pomocí paní učitelek jsme zkoušeli barevné "programování" s vláčkem Smart train. A protože v měsíci říjnu slavili někteří naši Pastelkáčci narozeniny, užili jsme si moc fajn oslavy!

Těšíme se na další společné zážitky!

Strana:  « předchozí  1 2
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)