Santova dílnička

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 navštívily naše děti Santovu dílničku na zámku Rychvald.

Nejprve děti přivítal Santům skřítek, který je odvedl do malebného domečku, ve kterém nás čekalo překvapení ... Santa Klaus.

Vánoční atmosféru podtrhoval velký vánoční stromeček se spoustou dárečků okolo.

Děti měly možnost se se Santou a skřítkem vyfotit a říci mu svá tajná přání.

Velkým zážitkem byla také prohlídka zámku a krásně zasněžené zámecké zahrady.

Třešničkou na "vánočním dortíku" bylo posezení v útulné kavárně, kdy se děti mohly občerstvit a vyrobit si krásnou vánoční papírovou ozdobu.

Bylo to kouzelné.

 

Kompletní fotogalerie zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)