Společně pro dobrou věc

Milí rodiče a klíčkovské děti,

každoročně od vás na konci školního roku dostáváme kytičky, dobrůtky a jiné dárečky, které nám dělají velkou radost a my za ně moc děkujeme.

Letošní konec školního roku se nese ve znamení tragických událostí ničivého tornáda a my bychom rádi udělali stejnou radost i lidem, kteří to nyní potřebují.

PROSÍME VÁS TEDY, ať místo dárečku pro nás, vložíte do obálky takovou částku, za kterou byste dárek koupili a předejte obálku vaší paní učitelce na třídě.

My vybrané peníze pošleme konkrétní rodině, které se během jednoho večera zhroutil svět a přišla „téměř“ o všechno.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT !!!

 

Letáček

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)