Světový den porozumění autismu

U příležitosti Světového dne porozumění autismu (World Autism Awareness Day), který se již tradičně koná 2. dubna, se v naší školičce již tradičně konají akce, které jsou určeny pro veřejnost, rodiče budoucích malých "Klíčků", ale také pro naše stávající rodiče a děti. 

Hlavním mottem této osvěty je "Rozsviťme se modře", jelikož modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Podporu můžete vyjádřit tím, že si v tento den obléknete modré tričko.

Přijďte spolu s námi proniknou do života v Klíčku, připraveny jsou akce pro malé i velké - Den otevřených dveří, beseda pro rodiče, Klíčkovská miniškolička.

Na některé akce je potřeba se předem přihlásit, tak prosím o dodržení termínu nahlášení účasti.

 

Akce u příležitosti Světového dne porozumění autismu

Den otevřených dveří a Klíčkovská miniškolička (veřejnost, děti, které nastoupí od 1. září 2024)

Beseda "Cesta jednoho zázraku" (rodiče, rodičovská veřejnost, pedagogové MŠ Klíček)

Krásy planety zěmě očima Avatara (projektový den pro děti z MŠ Klíček)

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)