Vánoční online tvoření

Stejně jako na podzim, tak v čase předvánočním si spolu trošku zatvoříme :-) Opět je pro Vás a dětičky připraveno 5 námětů na tvořivou činnost ... tentokrát s vánoční tématikou. V sekci jednotlivých tříd naleznete inspiraci, ale samozřejmě tvoření se mezi nekladou a můžete se nechat inspirovat i námětem z jiné třídy. 

Výrobky noste do školičky do pátku 18. 12. 2020. Opět si s nimi vyzdobíme prostory třídy ... pro dětičky, které se zapojí bude připravena malá vánoční odměna :-)

Navoďte si doma vánoční atmosféru, pusťte si koledy a s chutí a radostí se můžete pustit do tvoření :-)

 

Klikněte na svou třídu a tvořeníčko může začít :-)

 

         

Strana:  1 2   další »
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)