Vánoční posezení u stromečku

Ježíšek v předvánoční čas nezapomněl ani na naše Motýlky ... i tady na třídě Motýlci se děti seznámily s tradicemi a zvyky Vánoc, zaposlouchaly se do vánočních kolek a toužebně čekaly, zda ten Ježíšek najde cestu na jejich třídu ...

Radost z vánoční nadílky byla veliká :-) a nemalou radost měly děti také z ochutnávky vánočního cukrovíčka :-)

 

Konečně k nám po roce,přišly zase Vánoce.

S dětmi už se těšíme,společně je slavíme.

Na vánoční tradice,těšíme se nejvíce.

Stoly se nám prohýbají, děti sladké pojídají.

Z dálky zvoní zvoneček, třpytí se nám stromeček.

Každý dneska hodný byl, Ježíšek ho překvapil.

 

Za celou třídu Motýlků vám přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu těch nejmilovanějších...

... a budeme se těšit v roce 2021 :-)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)