Výjezdové lyžování 2024

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ I LETOS PŘIPRAVILO PRO DĚTI VÝJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

12. 2. 21024 - 16. 2. 2024

SKI areál Kempland Bukovec

Lyžování je určeno pro děti předškolního věku (k dispozici 12 míst), které je schopno se podrobit skupinové výuce pod vedením kvalifikovaných lyžařských instruktorů.

Finanční spoluúčast rodičů je 800,-Kč/dítě/kurz.

Do kurzu budou zařazeny pouze ty děti, které budou mít uhrazeno kurzovné, přihlášky budou zařazeny podle data přihlášení a zaplacení kurzovného, ostatní děti budou v daném pořadí jako náhradníci.

 

Přihlášky budou k dispozici u ředitelky školy, a to od 11. 12. 2023.

Uzávěrka přihlášek je do 15. 12. 2023

 

Bližší informace rodiče obdrží na informativní schůzce.

 

Informativní schůzka se bude konat ve čtvrtek 4. 1. 2024 od 15.00 hodin ve sborovně školy.

ÚČAST NUTNÁ!!!

 

Leták

Přihláška

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)