Zápisy do MŠ Klíček

Přijímány budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. děti se závažnými vadami řeči, sluchu, zraku, děti s mentálním, tělesným postižením, děti s kombinovanými vadami a děti s autismem na základě doporučení speciálně pedagogického centra (SPC).

 

Den otevřených dveří - informační leták

Zápis do Klíčku - informační leták

Bližší informace týkající se zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Dokumenty potřebné k zápisu

(tiskopisy budou k dispozici, lze vypsat na místě)

Informační leták o mateřské škole

Prezentační video

 

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOUT DO 31. 8. 2022 PĚTI LET.

 

Bližší informace k zápisu Vám podá ředitelka školy Mgr. Eva Janáková

Tel.: 604 130 152, E-mail: janakovae@klicek-skolka.cz

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)