Plán akcí na duben

Jaro je již v plném rozkvětu a nás čeká akcemi nabitý měsíc duben.

Duben je pro nás měsícem, kdy se zapojíme do osvěty v rámci Světového dne porozumění autismu - 2. dubna.

U této příležitosti nás čekájí akce, jak pro malé, tak velké, pro veřejnost i "domácí".

Těšit se můžeme na tradiční Den otevřených dveří, Klíčkovskou miniškoličku, ale také přednášku pro rodiče a veřejnost.

Pro naše Klíčkovské děti je opět připraven Modrý den ... tentokrát nás provedeme Krasami planety země očima Avatara.

To ale není vše ...

Nahlášené děti čeká Jarní focení.

Třída Koťata se vydá na polodenní výlet do herničky a ostatní třídy se podívají na Kozí farmu.

Pastelky navštíví opět  Regionální knihovnu na další besedu a všechny třídy se mohou těšit na Pásmo pohádek v kině EX.

V závěru měsíce nás ve školičce navštíví žonglér, aby nám ukázal své umění a nebudou chybět ani netradiční terapie a akce.

V dubnu se určitě nudit nebudeme!

 

Plán akcí

Akce u příležitosti Světového dne autismu

Polodenní výlet do herničky

Polodenní výlet na Kozí farmu

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)