Náměty na distanční vzdělávání

Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila (14. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Sypeme ptáčkům zrníčka, potěší nás písnička (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Kouzelnými vrátky vstupme do pohádky (1. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Přišlo jaro mezi nás, přineslo nám mnoho krás (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Když sluníčko svítí, roste všechno kvítí (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Záměr:

  1. Pozorování změn v přírodě a počasí v zimním období, seznámit děti se základními charakteri. stikami tohoto ročního období (14. 1. 2021 - 22. 1. 2021)
  2. Pozorování změn v přírodě a počasí v zimním období, rozvíjet představu dětí o zimní přírodě, rozšiřovat jejich poznatky (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)
  3. Vytvořit si představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu, seznámit děti s některými druhy ptáčků a možnostmi péče o ně v zimním období (1. 2. 2021 - 5. 1. 2021)
  4. Podněcovat dětskou fantazii a všestranný rozvoj prostřednictvím pohádky (1. 3. 2021 - 19. 3. 2021)
  5. Uvědomit si příchod jara a jeho základní znaky, seznámit děti se základními charakteristikami Velikonoc - svátků jara (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)
  6. Seznámit děti s některými druhy typicky jarních rostlin (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

 

Úkoly berte jako inspiraci, pracovní listy můžete přizpůsobit Vašim podmínkám a možnostem. Jednotlivé činnosti přizpůsobte svým dětem. Znáte je nejlépe.  

Bližší informace týkající distančního vzdělávání budou průběžně zasílány na e-mailové adresy rodič. ů.

 

Pracovní listy (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Básnička s pohybem

Jarní květiny - obrázky

Pexeso

Pracovní listy

Sadíme!

 

Výuková videa (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Jarní putování s Jonáškem

Jarní hrátky na Pastelkách

__________________________________________________________________________________

Pracovní listy (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Jaro - komunikace

Morana - rozdíly

Morana

Sluníčko - grafická cvičení

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Výuková videa (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Přišlo jaro mezi nás

Přišlo jaro mezi nás 2

Velikonoční pozdravení z Pastelek

______________________________________________________________________

 

 

 

Pracovní listy (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021) -

Večerníček - omalovánky

Večerníček - pracovní listy

Žížaláci - modelování

Žížaláci lezou - grafomotorika

Žížaláci - hledej stejný tvar

 

Výuková videa (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Žížaláci

Večerníček - úvodní slovo

Večerníčkový taneček

Pohádka "Křemílek a Vochomůrka"

Šála - výtvarná chvilka

____________________________________________________________________________

Pracovní listy (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Grafomotorika

Loutky

Popis postav

Společné čtení

 

Výuková videa (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Výroba loutek

Perníková chaloupka - divadélko

Výroba perníčku

Cvičení s košťátkem

___________________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Paleček a jeho kamarádi - 1. část

Paleček a jeho kamarádi - 2. část

Dlaň - obkreslení

Dlaň - otisk

Šiška

 

Výuková videa (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Pohádka O Palečkovi

Veršovaná pohádka O Palečkovi

Prstíkové cvičení

_________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Krmítko pro ptáčky

Pírko

Prostorová orientace

Rozvoj komunikace

Ptáček - uvolňovací cvičení

 

Výuková videa (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Sníh se sype na krmítka

Ptáček relaxáček

Ptáčkové tvoření s Ivetou

Stavíme krmítka aneb co umí kladivo

K čemu by byl kosu nos

(tentokrát vám video zašle paní uč. Ivanka přes úschovnu z důvodu technických problémů, video si můžete stáhnout přes zaslaný odkaz)

__________________________________________________________________________________

Pracovní listy (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Dokresli podle vzoru

Sněží - grafo

Šála - grafo

Oblečení

Sněhulák - stříhání

Zimní písničky

 

Výuková videa (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Pohybová chvilka s šálou

Jak vezli vejce na sáňkách - čtenářská chvilka s Ivetkou

Sněhuláčková inspirace - tvořivá chvilka s Ivankou

Hudební chvilka s Ivetkou

Byla jednou jedna židlička

__________________________________________________________________________________

Pracovní listy (14. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Grafocvičení - koule

Grafocvičení - kroužky

Grafocvičení - rukavice

Malované čtení

Porovnávání

Vločka

Zima - komunikace

 

Výuková videa

Sněhová vločka

Postýlkové povídání

Zahradní hrátky se sněhem

Pozdravení od paní učitelky Leničky

 


NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)