STARŠÍ PŘÍSPĚVKY 2021

Výjezdové lyžování

V termínu od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021 se mohou naše děti opět těšit na novou nadílku zážitků, které jim přinese nádherný zimní sport – lyžování.

Zobrazit více ...

Kdo si hraje, nezlobí II - leden

Kdo si hraje, nezlobí II - projekt pro domácí tvoření rodičů s dětmi

Zobrazit více ...

Třídy spojeny - 22. 12. 2020

Z důvodu velkého počtu omluvených dětí, budou třídy spojeny

Zobrazit více ...

Vánoční přání

Ze srdce Vám přejeme, ať jsou šťastné a veselé ...

Zobrazit více ...

Vánoční prázdniny

Přerušení provozu mateřské školy

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u stromečku

Vánoční posezení u stromečku na jednotlivých třídách

Zobrazit více ...

E-mailová komunikace opět funkční

E-mailová komunikace je opět funkční :-)

Zobrazit více ...

Jezulátko se nám narodilo

Jezulátko se nám narodilo - vánoční hudební program

Zobrazit více ...

Vánoční online tvoření

Vánoční online tvoření, aneb tvoří celá rodina

Zobrazit více ...

Kdo si hraje, nezlobí II - prosinec

Kdo si hraje, nezlobí II - projekt pro domácí tvoření rodičů s dětmi

Zobrazit více ...

Čertovsko - mikulášský den

Zveme všechny malé čertíky, andílky a mikulášky na projektový den třídy Koťata.

Zobrazit více ...

Červená Karkulka - Duo Šamšula

Naší školu navštívilo Duo Šamšula.

Zobrazit více ...

Jízda na koníkovi

Naší školu navštívili koníci, na kterých jsme se také projeli ...

Zobrazit více ...

Kniha je můj kamarád

Třída Berušky navštívila v rámci projektové dne Regionální knihovnu v Karviné.

Zobrazit více ...

Zooterapie

Zvířátka ty máme rádi, jsme s nimi v Klíčku kamarádi.

Zobrazit více ...

Kouzelný svět pohádek

Kouzelný svět pohádek - projektový den třída Koťata a Motýlci.

Zobrazit více ...

Sluníčka v sedle

Sluníčka v sedle - projektový den třídy Sluníčka

Zobrazit více ...

Dobrodružství s dinosaury

Dobrodružství s dinosaury - projektový den třídy Pastelky

Zobrazit více ...

Návštěva plaveckého bazénu

Jsme jak rybky ve vodě, ve vodě jsme v pohodě.

Zobrazit více ...

Statečné srdce

Sportovní dopoledne plné soutěží a zábavy.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)